Komunikacija ljudi zbližuje, lahko pa jih tudi razdvaja. Za razdvajanje je značilno, da do njega pride zaradi nesprejemanja drugačnosti. Oseba, ki ne sprejema drugačnosti drugih, si je ustvarila bistveno komunikacijsko omejitev, ki lahko zelo hitro pripelje do konfliktov. Konflikt večinoma ni nič drugega, kot zanikanje potreb drugih, zavračanje njihove duhovno-religiozne usmeritve, njihove identitete, njihovih vrednot, vedenjskih vzorcev ali morda celo telesnih značilnosti.

Kakovost vašega življenja je odvisna od kakovosti vaše komunikacije. V življenju dobivate to, kar si skomunicirate. Vaše delovno mesto, vaša plača, odnos drugih do vas in še mnogo drugih stvari, je povezanih s tem, kako ste si te razmere skomunicirali.

Čeprav živimo na istem svetu in na nek način doživljamo podobne dogodke, svetu in dogodkom pripisujemo različen pomen. Nanje se odzivamo v skladu s svojimi izkušnjami in prepričanji ter v skladu s kulturo iz katere izhajamo. Dogodki in okoliščine so sami po sebi nevtralni. Negativni ali pozitivni pomen jim dajemo sami.

Da bi v smislu komunikacije napredovali, je bistveno, da presežemo zgoraj omenjene omejitve in pričnemo druge doživljati kot ljudi, ki so nam enakopravni. Ne glede na status. Ne glede na izobrazbo. Vsi ljudje smo inteligentni. Čeprav se nekdo morda ni naučil niti pisati, je v njem izjemen vir znanj, veščin ter sposobnosti, ki jih nima nekdo drug, ki je magister, doktor ali katerakoli oseba, ki je šla skozi formalne izobraževalne inštitucije. Vsi ljudje se nenehno učimo. To hoteli ali ne. Skozi naše zaznavne kanale, vid, sluh, otip, okus in vonj, sprejemamo informacije. Naš um jih beleži, razvršča, primerja, shranjuje v logični um (spomin) ali odlaga v nezavedno. In kasneje je moč te podatke, informacije, izkustva priklicati nazaj ter jih tudi uporabiti, če nastopi potreba po tem.

Razlike med ljudmi so priložnost za rast. Ko pričnemo druge spoštovati in jih jemati kot nam enakopravne, se izboljša naša komunikacija z njimi. S tem dobimo priložnost, da spoznamo nov svet, drugačne kulture, drugačne običaje, drugačne narode…

Ne glede na to, s kolikšno trdnostjo se kdo oklepa svojih načel, prepričanj in vrednot, v današnjem času in današnjem svetu se ne more izogniti spremembam. Globalizacija, migracije, mešanje kultur in nacij ter tehnologija, so dejavniki, ki od nas zahtevajo večjo prožnost, prilagodljivost in pripravljenost na spreminjanje obstoječih vzorcev. In ko se spremenimo, se spremeni tudi svet okoli nas.

 

Nazaj na kazalo člankov: Komunikacija in motivacija