SMART cilji je strukturiran model za oblikovanje “pametnih ciljev”, ki se lahko uporablja za osebne kakor tudi za poslovne namene. V nevrolingvističnem programiranju (NLP) se poleg modela “pametnih ciljev” uporablja tudi tako imenovani “ciljni okvir”, ki je opisan v nadaljevanju.

Ali veste, kakšna je razlika med željami in cilji?

Želje so nekaj, kar obstaja le v domišljiji, cilji pa so vizualizirani in z narejenim načrtom za doseganje. Želje se vam lahko uresničijo le, če jih spremenite v cilje.

Oblikovanje ciljev po modelu pametnih ciljev s ciljnim okvirjem je odlična metoda, s katero si lahko postavimo cilje ter jih nato tudi dosežemo. Za vodje je zelo dobrodošlo, da se naučijo postavljati ter dosegati pametne cilje.

Kaj pomeni izraz SMART cilji lahko spoznate v spodnjem opisu.

 1. = Specifično konkreten. Kaj natančno hočete?
 2. =Samosprožitev in samokontrola. Ali lahko cilj 100% sami usmerjate in vplivate nanj?
 3. = »Simpel«. Ali je cilj formuliran preprosto in s tem možganom primerno?
 4. = Merljiv. Po čem prepoznate, da ste svoj cilj dosegli (kaj so dokazni kriteriji)?
 5. = As if now (kot bi že bil dosežen). Ali je cilj formuliran v sedanjosti (glagol v sedanjiku)?
 6. = Atraktiven. Ali ga res hočete doseči? Ste se pripravljeni za to angažirati? Čemu se morate v ta namen odpovedati (sekundarni dobiček)? Katero ceno morate plačati?
 7. = Absolutno sprejemljivo: Ali je cilj ekološki? V katerem kontekstu to hočete? Kdaj in kje ne?
 8. = Realen. Ali je to za Vas v območju ‘’možnega’’? Ali se vam to zdi izvedljivo? Je to že komu uspelo?
 9. = Totalno pozitivno. Ali je mogoče vaš cilj opisati pozitivno in brez primerjave?
 10. = Timing. Kdaj natančno bo cilj dosežen?

Ko si s pomočjo zgodnjega modela oblikujemo cilj, slednjega preverimo še skozi ciljni okvir. Ciljni okvir je preverjanje cilja v različnih pomembnih kontekstih. Preverjamo okoliščine, ekologijo, sekundarni dobiček in ceno.

Okoliščine

Kdaj da? V kakšnih okoliščinah si bom cilj prizadeval doseči?

Kdaj ne? Ali so kakšne okoliščine, ko si cilja ne bom prizadeval dosegati? Npr. ob boljši priložnosti.

Cena

Mnogo velikih ciljev je povezanih z visoko ceno. Pri ceni so mišljeni: denar, čas, osebna angažiranost, energija… Pri ceni je pomembno, da jo predhodno jasno opredelimo ter si pridemo na jasno, če jo bomo plačali.

Je dobiček večji kot cena?

Sem pripravljen/a plačati ceno?

Ekologija

So učinki za mene in okolje (moje najbližje) pozitivni? Potrebno se je zavedati, v kolikor ne dobim podpore najbližjih, mi bodo onemogočali, da ga dosežem.

Sekundarni dobiček

Čemu se bom moral/a odreči, da bi dosegel/a cilj in kako bom to nadomestil/a?

Sedaj, ko pišem ta tekst sem se spomnil, kako sem si oblikoval cilj za pisanje knjige Postani najboljši vodja, ki je izšla junija 2010.

Datum, ko sem si postavil ta cilj, je bil sobota 4. decembra 2009.

Tega dne sem si zapisal moj cilj, ki se glasi takole: “Je 30. junij 2010 in v roki držim knjigo, priročnik za razvoj vodstvenih veščin. Knjiga je namenjena vodjem na različnih vodstvenih položajih. Do danes je bilo prodano preko 400 izvodov knjige.”

O kakšni knjigi gre lahko preberete TUKAJ

Obrazec za postavljanje SMART ciljev je sledeči:

 1. Moj cilj je (napišite izhodiščno namero, željo, idejo…):
 2. Zakaj je to zame atraktivno?
 3. Zakaj želim to doseči?
 4. Kje, kdaj in s kom ga želim doseči?
 5. Kaj se bo z dosego cilja spremenilo v mojem življenju?
 6. Je ta cilj realen? Je to že komu uspelo? Kolikšna je verjetnost, da je cilj uresničljiv?
 7. Po čem točno bom vedeli, da je cilj dosežen? Kaj je merilo, da sem uspel?
 8. Ali sen sam odgovoren za dosego cilja? Imam nanj 100% vpliv le jaz sam?
 9. Je cilj vreden truda, energije ali denarja, ki ga bo potrebno vložiti?
 10. Se bo potrebno čemu odpovedati?
 11. Če se bo treba čemu odpovedati, kako boste to nadomestili?
 12. Kaj bi mi lahko preprečilo dosego cilja?
 13. Kakšne pozitivne posledice mi prinaša realizacija tega cilja?
 14. Kako se bo moje življenje spremenilo, ko bo cilj dosežen?
 15. Kako bo doseganje cilja vplivalo na moje bližnje (partner, družina, prijatelji…)?
 16. Ali imam v sedanjem življenjskem slogu (vedenju) kakšen užitek, ki bi se mu moral zaradi doseganja cilja odpovedati?
 17. Kako bom zadovoljil ta užitek, ki se mu moram odpovedati? Ali sem se mu sploh pripravljen odpovedati?
 18. Ubeseditev mojega SMART cilja je sledeča:
 19. Kako je lahko ta cilj formuliran na čimbolj preprost način (kot, da je že dosežen?): …
 20. Danes je…(napišite cilj v trdilni obliki po kriterijih pametnega cilja):
 21. Kateri je prvi korak k uresničitvi vašega SMART cilja?
 22. Kaj lahko danes ali v naslednjih nekaj dneh naredite, da bi se proces uresničevanja začel?

Anthony Robbins glede ciljev pravi: »Ljudje precenimo, kaj bomo naredili v enem letu in podcenimo, kaj nam lahko uspe v desetih.«

Nazaj na kazalo Osebna rast in karierni razvoj vodje